Klachtenregeling

Ladrie Accountancy & Advies hecht veel belang aan integriteit, kwaliteitsbewustzijn, compliance en ethisch handelen als prioriteit. In dat kader heeft zij een Klachtenregeling ingesteld. Deze regeling vormt de uitwerking van dan wel een aanvulling op de toepasselijke wet- en regelgeving en (interne) reglementen, codes en procedures.

Voor wie is de Klachtenregeling bedoeld?

Zowel medewerkers van Ladrie Accountancy & Advies als cliënten en derden, kunnen een klacht indienen.

Klachten kunnen betrekking hebben op:

  • de reguliere dienstverlening van Ladrie Accountancy & Advies
  • als op normoverschrijdend gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, geweld, discriminatie of pesten
  • anderszins laakbaar handelen

Klachtbehandeling

U kunt uw klacht indienen middels het onderstaande formulier.
Lees voordat u een klacht indient, onderstaande informatie zorgvuldig door:

  • Klachten kunnen alleen in behandeling worden genomen indien ze zijn voorzien van een goede onderbouwing. Zorg bij het indienen van een klacht dat deze voorzien is van een heldere, schriftelijke onderbouwing.
  • Klachten dienen in beginsel in eerste instantie bij de direct betrokken professional onder de aandacht te worden gebracht. Bij niet afdoende afhandeling kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie.
  • De mogelijkheid van onderzoek en behandeling van mondelinge klachten, niet-traceerbare klachten en externe anonieme klachten wordt per geval beoordeeld.
Kunnen wij u terug bellen?
Contact

Ladrie Accountancy & Advies
info@ladrie.com
076 700 2178

Neerloopweg 38
4814 RS Breda

Kamer van Koophandel 84553383
BTW Nummer NL863256995B01